Reklama

Zakres branżowy targów METAL

 

  1. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych
  2. Maszyny formierskie i rdzeniarskie
  3. Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa
  4. Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja osnowy piaskowej
  5. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
  6. Złom i odpady metali
  7. Maszyny do odlewania pod ciśnieniem
  8. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych
  9. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów
  10. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
  11. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
  12. Maszyny i sprzęt do zalewania form
  13. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych / odkuwki (dla energetyki, okrętów, samochodów i górnictwa)
  14. Odlewy artystyczne
  15. Urządzenia i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni odlewów
  16. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały
  17. Transport i magazynowanie
  18. Technika pomiarowa i badanie materiałów
  19. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
  20. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie
  21. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
  22. Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i czasopisma branżowe
  23. Inne