Międzynarodowa Konferencja

Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich

 

Dziewiątej edycji targów AGROTRAVEL towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja i warsztaty, które odbędą się w dniach 7 – 8 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Targów  Kielce.

W programie konferencji pn. Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich zaplanowano dwa panele:

  • Panel 1:  Marka turystyczna – jak ją tworzyć, wzmacniać i komercjalizować
  • Panel 2: Turystyka prozdrowotna strategiczną specjalizacją polskiej gospodarki – jak ją wykorzystać dla rozwoju obszarów wiejskich

Konferencja  zainicjuje budowę i upowszechnianie sieci terytorialnych marek turystycznych i zaprezentuje dobre praktyki w budowaniu marki terytorialnej, w szczególności marki  turystyki wiejskiej i prozdrowotnej.

 

Główne cele konferencji to:

  • wskazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa naturalnego (w tym zasobów uzdrowiskowych) do tworzenia konkurencyjnej produktowej oferty turystyki wiejskiej
  • identyfikacja znaczenia marki w  turystyce
  • wskazanie możliwości implementacji innowacji w turystyce
  • implementacja dobrych praktyk z kraju i zagranicy w budowaniu turystycznych sieci marek terytorialnych
  • stworzenie platformy współpracy w celu budowy silnych, rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej, marek polskiej turystyki prozdrowotnej
  • skuteczne budowanie pozycji marki na rynkach zagranicznych

Podczas warsztatów zostaną rozwinięte i uszczegółowione tematy konferencyjne na zasadzie analizy istniejących modeli i  pracy koncepcyjnej uczestników warsztatów, typu od pomysłu do wdrożenia. Podczas warsztatów będzie także miała miejsce wymiana doświadczeń (np. jak opracować i wdrożyć dobry projekt i pozyskać finansowanie dla rozwoju  sieci marek).