Formularze zamówienia zabudowy i usług dodatkowych
na targach FUTURE PRIVATE LABELS Poland & CEE (PLME)Szanowni Państwo!
W celu zamówienia zabudowy stoiska i usług dodatkowych należy pobrać z poniższej tabeli (w formacie PDF lub DOC) i wydrukować strony odpowiadające Państwa potrzebom. Po wypełnieniu odpowiednich stron Formularza należy je przesłać faksem pod numer 41 345 62 61 lub pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Uwaga: Regulamin stanowi integralną część formularza! Zgłoszenie udziału w targach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2a Zamówienie zabudowy stoiska zleconej Targom Kielce PDF DOCX
2b Własny szkic zabudowy stoiska PDF DOCX
2c Zabudowa wykonywana przez wystawcę lub wynajętą firmę PDF DOCX
3 Zamówienie wyposażenia dodatkowego. Wymiary mebli PDF DOCX
4a-4b Zamówienie usług dodatkowych i spedycji PDF DOCX
4c Wypożyczenie kwiatów PDF DOCX
5 Zamówienie wyposażenia technicznego PDF DOCX
6 Usługi pracowni plastycznej PDF DOCX
7a Rezerwacja noclegów PDF DOCX
7b Identyfikatory (karty Wystawca) PDF DOCX
7c Rezerwacja transportu PDF DOCX
8a Wpis do katalogu PDF DOCX
8b Zgłoszenie współwystawcy / firmy reprezentowanej PDF DOCX
9a Reklama w katalogu targowym i Internecie PDF DOCX
9b Reklama elektroniczna na monitorach PDF DOCX
10a-10d Wynajem sal konferencyjnych, zgłoszenie prezentacji firmy PDF DOCX
11-16 Regulamin dla uczestników targów, podsumowanie kosztów uczestnictwa w targach PDF DOCX
17 Spis treści PDF DOCX