V Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

inno-tech Innowacje znów wygrały w Targach Kielce

Blisko 1000 zwiedzających zdecydowało się wziąć udział w IV Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

Przez dwa dni w Targach Kielce prezentowane były ciekawe wynalazki młodych naukowców oraz rozmawiano o nowych technologiach stosowanych w branży IT. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Świętokrzyskie Dni Informatyki, które skupiły ponad 400 uczestników.

Od 27 do 28 października w Targach Kielce naukowcy i przedsiębiorcy mieli szansę spotkać się i porozmawiać o produktach, rozwiązaniach i pomysłach, nad którymi głównie pracują w zaciszu swoich firm i pracowni.  

Targi innowacji na pierwszym planie

inno-tech Na blisko tysiącu metrów kwadratowych zgromadzono ponad 60 firm. Cała wystawa podzielona była na sześć stref tematycznych. Jedna ze stref zarezerwowana została dla młodych wynalazców, tzw. strefa kreatywnych szkół.

Szkoły, które zaprezentowały projekty uczniów podczas Targów INNO-TECH EXPO 2016:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, projekt: Informator turystyczny najbliższej okolicy- innowacyjny hotelarz
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, projekty: Egzoszkielet, Model układu sterowania baterią fotoogniw solarnych
  3. Zespół Szkół w Ożarowie, projekty: System nawadniający Arduino EKO, Mini paletyzarka – stanowisko dydaktyczne, Pojazd samochodowy sterowany smartfonem
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, projekty: Puszkokolektor, Turbina wiatrowa na wale pionowym, Turbina wiatrowa na wale poziomym z układem kierownicy
  5. Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, projekty: Możliwe zastosowanie technologii VoIP, Aplikacja na telefon komórkowy „Farm Asystent”
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie, projekt: Teleportacja


inno-tech Świętokrzyskie Dni Informatyki zakończone sukcesem

Świętokrzyskie Dni Informatyki, które towarzyszyły tegorocznej edycji targów wzbudziły duże zainteresowanie informatyków, programistów, oraz pasjonatów branży nowych technologii. Podczas dwóch dni, konferencja skupiła ponad 400 uczestników.  Całe wydarzenie poruszyło wiele ciekawych tematów, prezentując gotowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwo w sieci,  e-Usług dla administracji, systemy Informacji Przestrzennej, e-Edukacja, e-Zdrowie.

Wśród prelegentów pojawili sięprzedstawiciele instytucji centralnych, koordynujących projekty informatyczne oraz eksperci z branży IT między innymi Fujitsu, Infover, Microsoft, Comarch, Assecco, czy Oracel.

 

 

O programie Horyzont 2020 podczas targów INNO-TECH EXPO

W Targach Kielce przedstawiciele startupów i przedsiębiorstw z rewolucyjnymi pomysłami mogli dowiedzieć się jak zdobyć pieniądze na badania i realizację

inno-tech Od 2014 do 2020 roku na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania technologiczne Unia Europejska wyda ponad 77 mln euro. Prelekcję o tajnikach programu przygotował Krajowy Punkt Konsultacyjny PB UE na konferencji zatytułowanej „Twój biznes w Europie”. Program Unii Europejskiej nazwany „Horyzont 2020” jest największym w historii UE programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego zadaniem jest wzmocnienie konkurencyjności UE w skali globalnej. Połączył trzy programy wcześniej działające programy wspierania badań naukowych.

Jego strukturę oparto na trzech wzajemnie wspierających się założeniach: baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne.

Horyzont 2020 to nowe podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów. Priorytetem jest silniejszy akcent na innowacje, wyzwania społeczne.