TARGI USŁUG DLA FIRM. FORUM FINANSE i PODATKI

1-2 października 2015 r., Targi Kielce 

 

1 października 2015 r.

10.00 – 11.00 sesja otwierająca: Działania legislacyjne w ostatnich latach, mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce – próba oceny, wnioski, kierunki działań.

Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Mateusz Szczurek - Minister Finansów

Janusz Cichoń - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Dr Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce 


sala konferencyjna A
 


 
sala konferencyjna B

11.30 – 12.30 Panel dyskusyjny 1 DGP:

Źródła finansowania dla firm. Jak skutecznie starać się o środki unijne z nowej perspektywy.

Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

11.30 – 12.30 Panel dyskusyjny 1 KIDP:

Stanowienie prawa podatkowego a jego stosowanie. Klauzle generalne i zwroty niedookreślone.                      

Prof. dr hab. Ryszard Mastalski 

13.00 – 14.00 Panel dyskusyjny 2 DGP:

Zmiany w zamówieniach publicznych. Czy nowe przepisy uprościły procedury, są bardziej przyjazne i wyeliminowały podstawowy problem – kryterium ceny. 

Marek Kowalski - Ekspert ds. zamówień publicznych - Lewiatan

 

 

 

13.00 – 13.30 Panel dyskusyjny 2 KIDP:

Moralność podatkowa jako subiektywna reakcja obywatela wobec działalności państwa.

Ks. Przemysław Król SCJ - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent

13.30 – 14.30 Panel dyskusyjny 3 KIDP:

Koncepcje zmian Ordynacji podatkowej w kontekście relacji podatnik – organ podatkowy, między innymi z uwzględnieniem zasady in dubio pro tributario. 

Dr Dariusz Strzelec - Uniwersytet Łódzki

 

  

2 października 2015 r. 

 

sala konferencyjna A

 

sala konferencyjna B

 

10.00 – 11.00 Panel dyskusyjny 3 DGP:

SSE, czyli specjalne strefy ekonomiczne, jak działają, czy faktycznie są lepikiem dla firm, np. realne szanse na sukces – pole do nadużyć.

Joanna Bensz - Członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

Adam Woś - Burmistrz Sieniawy 

10.00 – 10.10 Panel dyskusyjny 4 KIDP: 

Otwarcie         

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców Podatkowych

10.10 – 11.10 Panel dyskusyjny 4 KIDP  System odwrotnego obciążania w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – ocena funkcjonowania, odwrotne obciążenie wyjątek czy zasada, co dalej…?   

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

11.30 – 12.30 Panel dyskusyjny 4 DGP: 

Lokalne formy wspierania biznesu, czyli jak samorządy przyciągają potencjalnych inwestorów oraz jakie preferencje im oferują.

Michał Mius - Prezes WSP Społem w Kielcach

11.30 – 11.50 Prezentacja

 

11.50 – 12.10 Praca dziś i jutro – nowoczesne technologie w branży rachunkowości. 

Jadwiga Wojtas - Dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365

 

Lista prelegentów może ulec zmianie.