Dopłata do transportu

 

Zasady dofinansowania przyjazdu grup zorganizowanych na Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH.

 

  1. Dofinansowanie dotyczy przyjazdu grup zorganizowanych na Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbędą się w dniach 13-14 lutego 2019 r. w Targach Kielce, 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1
  2. Dopłaty przyznawane są przez Organizatorów Targów HORTI-TECH – Targi Kielce SA i Leaf Media Sp. z o.o. dla grup liczących min. 20 osób w autobusie/busie, przyjeżdżających z terenu Polski.
  3. Dopłata przyznawana jest w wysokości: 1,00 zł netto (+ VAT) za 1 km przejazdu do Kielc, ul. Zakładowa 1 (liczony w obie strony).
  4. Parking dla autobusów i busów, których przyjazd jest dofinansowany przez Organizatorów jest bezpłatny.
  5. Wejście na Targi jest bezpłatne dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez Organizatorów grup. 
  6. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zgłoszenie grupy przez organizatora przyjazdu (szkołę rolniczą, uczelnię, jednostkę samorządu terytorialnego, grupę producentów, ODR i inne organizacje i instytucje branżowe) na Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 10 lutego 2019 r.
  7. Podstawą do zrealizowania dopłaty jest faktura wystawiona na kwotę dofinansowania wraz listą uczestników, potwierdzoną przez organizatora przyjazdu. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury przez organizatora przyjazdu, faktura lub rachunek mogą być wystawione przez przewoźnika.
  8. Grupy zaakceptowane przez Organizatorów Targów otrzymają potwierdzenie (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) wraz z informacjami logistyczno-organizacyjnymi.

 

Kontakt:

Bartłomiej Terlecki
Targi Kielce S.A.
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1
e-mail: terlecki.bartlomiej@targikielce.pl
tel. 41 365 14 32