Konkurs o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 2017/2018

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A. zapraszają do wzięcia udziału
w

I Ogólnopolskim Konkursie
o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

 

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawuje

Minister Edukacji Narodowej

Pani Anna Zalewska

 

Konkurs zakłada aktywny udział Kuratoriów Oświaty, które do połowy czerwca wytypują po dwadzieścia placówek ze swojego województwa, które w sposób szczególny zasługują na nominację do tytułu Mistrza Nowoczesnej Edukacji. W wyniku dalszych eliminacji, Komisja Konkursowa nagrodzi  64 placówki (po 4 z każdego województwa). Przyznane zostaną również nagrody i wyróżnienia specjalne. Szczegóły znajdą Państwo w załączonych pakietach informacyjnych.

 

Dane kontaktowe:

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Koordynator:
Pani Emilia Balana-Mroczkowska - starszy wizytator, emroczkowska@bydgoszcz.pl, tel. 52 34 97 622

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Koordynatorzy:
Pani Iwona Tomczak
Pani Agnieszka Jankowska
Tel.: 25 632 60 00 w. 106 lub w. 110

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Koordynatorzy:
Pani Katarzyna Dębska - starszy specjalista ds. oświaty, katarzyna.debska@kuratorium.krakow.pl, tel. 12 644 11 30
Pani Monika Kwiatkowska - starszy specjalista ds. oświaty,  monika.kwiatkowska@kuratorium.krakow.pl, tel. 12 644 11 30

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Koordynatorzy:
Pani Monika Pawlicka - starszy wizytator, mpawlicka@kuratorium.opole.pl,  tel. 77 452 45 66
Pani Karolina Noga - starszy specjalista, knoga@kuratorium.opole.pl,   tel. 77 452 46 71

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Koordynator:
Pani Justyna Pałys - wizytator, jpalys@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 18

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Koordynator:
Ewa Jakubiak-Więcław – starszy specjalista, e.jakubiak-wieclaw@poczta.kuratorium.katowice.pl, tel. 32 606 30 14

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Koordynator:
dr Renata S.Zaborek – starszy wizytator;  renata.zaborek@kuratorium.kielce.pl; tel. 41 342 16 44

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Koordynatorzy:
Pan Adam Szkolnik, aszkolnik@ko.olsztyn.pl, tel. 89 523 24 46
Pani Małgorzata Hochleitner, mhochleitner@ko.olsztyn.pl, tel. 89 523 24 46

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE