Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji / Kongres Edukacji Przyszłości

salon i kongres edukacji Kongres Edukacji Przyszłości oraz Salon Technologii i Wyposażenia dla  Edukacji

Dyrektorzy, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, psychologowie, kuratorzy oświaty i wszyscy Ci, którym edukacja dzieci i młodzieży leży na sercu, powinni skierować swoje kroki do Targów Kielce. Od 3 do 4 października trwać będzie Kongres Edukacji Przyszłości połączony z Salonem Technologii i Wyposażenia dla Edukacji.

Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji Przyszłości oraz Salonu Edukacji skupia się nie tylko na nowoczesnych sposobach uczenia, ale także na przyszłości edukacji – tego, dokąd zmierza system szkolnictwa i jak wyglądać będzie za kilka lat.

forum i salon edukacji Kongres Edukacji Przyszłości

Podczas dwudniowej konferencji edukacyjnej goście z całej Polski będą poruszać tematy nowoczesnego kształcenia. Pierwszy dzień kongresu zorganizowany został pod hasłem „Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji”, a tematy, które podejmą prelegenci są niezwykle szerokie. Uczestnicy pochylą się nad zagadnieniami lifelong learningu, kreatywnym prowadzeniu lekcji oraz personalizacji procesu kształcenia. Do udziału w dyskusji zapraszamy przedstawicieli wszystkich placówek edukacyjnych – od przedszkoli do wykładowców akademickich.

Drugi dzień kongresu dedykowany jest doradztwu zawodowemu. W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę, temat jest bardzo aktualny i wciąż wymaga wielu uzupełnień. Pod hasłem „Atelier Przyszłości – Doradztwo – Edukacyjno – Zawodowe” specjaliści dyskutować będą nad kreatywnym podejściem do doradztwa zawodowego, wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy globalnych trendach w kształceniu profilowanym.

forum i salon edukacji Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji

Targi Kielce są także organizatorem Salonu Edukacji – wydarzenia, które skupia branżę wydawniczą, a także producentów pomocy dydaktycznych. Podczas dwudniowego wydarzenia wystawcy zaprezentują najnowsze podręczniki i książki, ale także szereg nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych – platformy e-learningowe, tablice multimedialne oraz oprogramowania wspierające nauczyciela w codziennej pracy. Dyrektorzy placówek będą mięli okazję poznać także rozwiązania stworzone pod kątem bezpieczeństwa uczniów – zabezpieczenia sieciowe czy systemu monitoringu.

Laur Michała Anioła

Niezwykłym wydarzeniem będzie także konkurs o Laur Michała Anioła. Konkurs organizowany jest przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju. Wydarzenie pierwotnie miało charakter regionalny, jednak jego popularność przyczyniła się do organizacji ogólnopolskiej edycji.

Kongres Edukacji Przyszłości oraz Salon Edukacji zostały objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej, wsparły je także Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas oraz Prezydent Miasta Kielce – Pan  Wojciech Lubawski.