Zarząd Targów Kielce

Andrzej Mochoń

Prezes Zarządu, Dyrektor
Andrzej Mochoń
41 365 12 00
zarzad@targikielce.pl

Bożena Staniak

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczny
Bożena Staniak
41 365 12 00
zarzad@targikielce.pl

 

Dyrektorzy i działy organizacyjne

Dariusz Michalak

Dyrektor Grupy Projektów
Dariusz Michalak
41 365 12 04
michalak.dariusz@targikielce.pl

Katarzyna Prostak

Dyrektor Grupy Projektów
Katarzyna Prostak
41 365 12 98
prostak.katarzyna@targikielce.pl

Agnieszka Wicha-Dauksza

Dyrektor Wydziału Public Relations i Marketingu
Agnieszka Wicha-Dauksza
41 365 12 18
dauksza.agnieszka@targikielce.pl

Bożena Hetman

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Bożena Hetman
41 365 12 15
hetman.bozena@targikielce.pl

Kiercz

Dyrektor Wydziału Konferencji
Andrzej Kiercz
41 365 12 53
kiercz.andrzej@targikielce.pl

 

Jacek Nowak

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Technicznego
Jacek Nowak
41 365 12 05
nowak.jacek@targikielce.pl

Dyrektor Wydziału Ekonomiczno-Finansowego, Główny Księgowy

Kurek

Dyrektor Wydziału Informatyki
Mariusz Kurek
41 365 14 50
kurek.mariusz@targikielce.pl