Aktualności

23.10.2017

Team targów AtoPsoriaDerm w Targach Kielce na konferencji poświęconej łuszczycy

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Walki z Łuszczycą, przypadający na 29 października. W nawiązaniu do tego dnia, 19 października 2017 roku zorganizowano konferencję prasową zatytułowaną „Łuszczyca - piękni od wewnątrz”.

 Głos na konfernecji zabrała między innymi prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz, Kierownik Kliniki Dermatologii Szpitala Zespolonego w Kielcach, jedna z prelegentów targów AtoPsoriaDerm.
Głos na konfernecji zabrała między innymi prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz,
Kierownik Kliniki Dermatologii Szpitala Zespolonego w Kielcach, jedna z prelegentów
targów AtoPsoriaDerm.

W konferencji udział wzięli eksperci w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, pacjenci, przedstawiciele różnych instytucji m. in. Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, NIZP-PZH, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, przedstawiciele mediów. Na konferencję do Warszawy przybyli też organizatorzy Targów AtoPsoriaDerm w Targach Kielce. Wspólnie podjęli dyskusję o aktualnej sytuacji polskich pacjentów z łuszczycą i ŁZS.

Głoś zabrała między innymi prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz Kierownik Kliniki Dermatologii Szpitala Zespolonego w Kielcach, jedna ze specjalistów targów AtoPsoriaDerm. Zaprezentowała „Inne oblicza łuszczycy” zaznaczyła, że „pacjenci z łuszczycą wymagają kompleksowej opieki medycznej zarówno dermatologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej jak i psychiatrycznej. W celu ograniczania negatywnych skutków choroby chorzy na łuszczycę powinni mieć ułatwiony dostęp do różnych form skutecznych terapii bowiem efektywny proces leczenia powoduje poprawę ogólnego stanu zdrowia i może wpływać na aktywność zawodową pacjentów.”

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich - Kierownik Kliniki Dermatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie zwrócił uwagę, że „około 20-30% chorych na łuszczycę w przebiegu swojej choroby rozwija objawy łuszczycowego zapalenia stawów. Tylko wczesne rozpoznanie i leczenie łuszczycowego zapalenia stawów pozwala uniknąć uszkodzeń strukturalnych, niepełnosprawności związanej z chorobą oraz utraty wydajności w miejscu pracy. Niestety, nawet w placówkach specjalistycznych znaczna liczba pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów pozostaje bez właściwego rozpoznania.”

dr hab. Agnieszka Kampka z Zakładu Komunikacji Społecznej, Katedry Socjologii, Wydziału Nauk Społecznych SGGW zaprezentowała wyniki pierwszego Światowego Raportu nt. Łuszczycy i Poczucia Szczęścia. Raport został opracowany przez duński Instytut Badań nad Szczęściem we współpracy z Laboratorium Innowacji firmy LEO, niezależną jednostką firmy LEO Pharma. Przedstawia on analizę informacji zdobytych za pośrednictwem ankiet online wypełnionych przez ponad 120 tys. osób chorych na łuszczycę, poważną, przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, żyjących w ponad 100 krajach.

Raport podaje między innymi, że czynnikami najbardziej odbierającymi poczucie szczęścia osobom z łuszczyca są 1. stres i samotność, 2. niesprawiedliwe traktowanie płci (kobiety z łuszczycą czują się bardziej stygmatyzowane), 3 jakość kontaktu z lekarzem (a raczej jego brak). Z badań wynika też, że 7 razy mniej nieszczęśliwi są pacjenci, gdy lekarz ich rozumie (mniej istotne są jego kompetencje).

Komentująca wyniki badania psycholog Dorota Minta podkreśliła, że „znaczące jest, iż dla pacjentów ważniejsza jest dobra komunikacja i zrozumienie ze strony lekarza niż jego medyczne kompetencje. Minta uważa, że w łańcuchu specjalistów zajmujących się chorymi na łuszczycę zabrakło psychologów. Najczęściej lekarze nie domyślają się, że bardzo potrzebna byłaby równoległa terapia psychologiczna i jej nie zalecają. Pacjenci z łuszczycą bardzo późno przychodzą do psychologa.” Psycholog zaapelowała również do lekarzy: „Apeluję do lekarzy, aby od razu na początku terapii sugerowali pacjentom, że warto skorzystać z pomocy psychologa. Warto także myśleć o rodzinie pacjenta, bowiem każda choroba przewlekła uderza w rodzinę

Głos podczas konferencji zbierali również: Edyta Matusik - naczelnik wydziału refundacyjno-analitycznego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, która mówiła o zespole ekspertów dotyczącym problemów pacjentów z łuszczycą.  Natomiast kolejny mówca - dr Jakub Gierczyński, reprezentujący NIZP-PZH oceniał sytuację z perspektywy zdrowia publicznego.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel Targów Kielce Tomasz Potocki zaprosił na II edycję Targów dla Pacjentów z Łuszczycą, Łuszczycowym Zapaleniem Stawów i Atopowym Zapaleniem Skóry AtoPsoriaDerm na 16 czerwca 2018 r. do Kielc.

 

KK


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

13-14 II 2019
20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019