Aktualności

13.02.2017

Targi KIELCE WORK-SAFETY EXPO z honorowym patronatem UDT

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO czyli nowe wydarzenie w kalendarzu Targów Kielce uzyskało właśnie honorowy patronat Urzędu Dozoru Technicznego

Targi KIELCE WORK-SAFETY EXPO z honorowym patronatem UDT

- Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa pracy, powinno być priorytetem wspólnych działań. Organizowane przez Państwa spotkanie, skupiające przedstawicieli firm, producentów i dystrybutorów jest doskonałą okazją, umożliwiającą zapoznanie się z bieżącą sytuacją branży na rynku – tak decyzję o przyznaniu patronatu uzasadnił Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT – Urząd Dozoru Technicznego stara się wpływać na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, dlatego z satysfakcją angażuje się w inicjatywy w tym obszarze.

Do szerokiego zakresu branżowego wystawy należały będą między innymi: elementy ochrony indywidualnej pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.

Targi KIELCE WORK-SAFETY EXPO odbędą się od 8 do 10 czerwca 2017 roku razem z Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

13-14 II 2019
20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019