Aktualności

06.09.2018

System SRN dla Marynarki Wojennej - umowa podpisana w Targach Kielce

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. opracuje dla Marynarki Wojennej RP „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”

System SRN dla Marynarki Wojennej - umowa podpisana w Targach Kielce

Umowa pomiędzy pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Inspektoratem Uzbrojenia  a Centrum Techniki Morskiej, wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawrta została 5 września 2018 roku, podczas Targów MSPO 2018.

SRN przeznaczony będzie do realizacji pełnego zakresu zadań związanych z określaniem pozycji jednostek pływających Marynarki Wojennej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów morskich, ratownictwa morskiego, poszukiwania, identyfikacji obiektów podwodnych, w tym minopodobnych. W ramach pracy rozwojowej  pozyskany zostanie system 3 łańcuchów radionawigacyjnych na pojazdach oraz 35 odbiorników, w celu zabezpieczenia wyznaczania, z niezbędną dokładnością, pozycji dla okrętów Marynarki Wojennej wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzialności przy braku pozycji z systemu satelitarnego.

Podpisy pod umową złożyli reprezentujący MON Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Dariusz Pluta oraz reprezentujący Centrum Techniki Morskiej: Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kilian i Wiceprezes Zarządu Joanna Sztiller.

(JL)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

13-14 II 2019
20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019