Aktualności

18.06.2018

Porozumienie między Fundacją Pułaskiego oraz Targami Kielce – zyska MSPO

Potrzeba koordynacji oraz synergii działań na rzecz obronności Polski leżą u podnóża porozumienia podpisanego między Fundacją Pułaskiego a Targami Kielce. Warsaw Security Forum i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego działają razem!

Fundacja Pułaskiego jest organizatorem Warsaw Security Forum
Fundacja Pułaskiego jest organizatorem Warsaw Security Forum

Porozumienie o współpracy dotyczy wydarzeń organizowanych przez Fundację Pułaskiego oraz Targi Kielce. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum) to jedna z największych konferencji dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowegoMiędzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest zaś jedną z trzech największych w Europie wystaw zbrojeniowych.

Wspólny cel połączył dwa niezwykle istotne dla polskiej obronności wydarzenia. Zarówno zarządzający Targami Kielce,  dr Andrzej Mochoń, jak i Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji Pułaskiego  podkreślili znaczenie WSF oraz MSPO, jako platformy wspierającej procesy decyzyjne instytucji odpowiedzialnych za politykę obronną Rzeczypospolitej.

Głównym celem współpracy jest stworzenie płaszczyzny dialogu i przepływu informacji dotyczących modernizacji Sił Zbrojnych RP, a także promocji polskich firm zbrojeniowych poza granicami kraju. Podczas obu wydarzeń okazję do wymiany myśli mają przedstawiciele rządu, doradcy wojskowi i eksperci ds. bezpieczeństwa.

W ramach porozumienia instytucje mają także współpracować w procesie przygotowania i organizacji wydarzeń związanych z WSF oraz MSPO. Kooperacja ma dotyczyć szczególnie promocji wystaw – zapraszania gości, planowania konferencji oraz panelów dyskusyjnych.

Oba wydarzenia cieszą się dużym uznaniem zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Celem konferencji Warsaw Security Forum jest wypracowanie skutecznych odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia państwa NATO oraz UE, a także pogłębienie współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest zaś wizytówką polskiej branży, prestiżowym wydarzeniem, podczas którego każda firma związana z bezpieczeństwem promuje swoje rozwiązania. Od lat podczas MSPO, w kieleckim ośrodku wystawienniczym spotykają się rządzący oraz najwyżsi rangą dowódcy wojsk. Naturalna jest więc współpraca podmiotów organizujących wydarzenia.

(MBr)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
28 II 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019