Aktualności

28.10.2016

O programie Horyzont 2020 na targach INNO-TECH EXPO

W Targach Kielce przedstawiciele startupów i przedsiębiorstw z rewolucyjnymi pomysłami mogli dowiedzieć się jak zdobyć pieniądze na badania i realizację

Konfernecja "Twój biznes w Europie" odbywała się podczas targów INNO-TECH EXPO w Targach Kielce
Konfernecja "Twój biznes w Europie" odbywała się podczas targów INNO-TECH EXPO w
Targach Kielce

Od 2014 do 2020 roku na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania technologiczne Unia Europejska wyda ponad 77 mln euro. Prelekcję o tajnikach programu przygotował Krajowy Punkt Konsultacyjny PB UE na konferencji zatytułowanej „Twój biznes w Europie”, zorganizowanej podczas targów INNO-TECH EXPO. Program Unii Europejskiej nazwany „Horyzont 2020” jest największym w historii UE programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego zadaniem jest wzmocnienie konkurencyjności UE w skali globalnej. Połączył trzy programy wcześniej działające programy wspierania badań naukowych.

Jego strukturę oparto na trzech wzajemnie wspierających się założeniach: baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne.

Przykładowe zagadnienia w programie H2020 to między innymi:

  • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”,
  • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje,  
  • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne,
  • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji, poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
  • współpraca z państwami trzecimi
  • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
  • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
  • ułatwianie transgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

Horyzont 2020 to nowe podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów. Priorytetem jest silniejszy akcent na innowacje, wyzwania społeczne.

Atutem programu Horyzont 2020 mają być uproszczone zasady dostępu i aplikowania dla przedsiębiorstw, uczelni, instytucji. 

 

(KK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
28 II 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019