Aktualności

28.11.2017

O innowacjach, nowych technologiach i szkolnictwie zawodowym

Dwa dni intensywnych obrad i debat o edukacji, poznawanie nowych technologii i szukanie inspiracji - tak w skrócie można opisać wydarzenia, które odbyły się w czwartek i piątek w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji po raz pierwszy wręczono podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce
Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji po raz pierwszy wręczono podczas II Forum Nowych
Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce

Chodzi o konferencję „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym” oraz II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Targach Kielce.

Czwartkowa konferencja poświęcona była problematyce szkolnictwa zawodowego w Polsce. – Rynek pracy się zmienił. Nie ma już rynku pracodawcy, jest rynek pracownika. Już teraz w wielu zawodach brakuje fachowców, a pracodawcy mogą funkcjonować tylko dlatego, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem zatrudnienia dla obcokrajowców. Pokutuje u nas myślenie, że każdy musi mieć wyższe wykształcenie – przekonywał świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik inaugurując wydarzenie.

Rozwiązaniem tego problemu może być kształcenie zawodowe w systemie dualnym. Dlatego to właśnie ono było głównym tematem czwartkowej konferencji w Targach Kielce.

Oprócz Kuratorium Oświaty w Kielcach jej organizatorami były Targi Kielce i Wojewoda Świętokrzyski oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. To właśnie w tym ostatnim kraju funkcjonuje chwalony na całym świecie system dualnego szkolnictwa zawodowego. – Dualne kształcenie od lat jest z powodzeniem stosowane w Niemczech. To połączenie nauki zawodu w zakładach pracy i w szkołach, co zapewnia dobrze wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Michael Groβ, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec.

Z kolei piątkowe forum dotyczyło przede wszystkim zastosowania nowych technologii i innowacji w edukacji. Prelegenci mówili zarówno o szansach, jak i zagrożeniach płynących z rozwoju technologicznego. – Spotykamy się w Kielcach nawiązując do wspaniałej tradycji polskiej dydaktyki. Nie zawsze dla innowacji i nowych technologii można znaleźć dobre zastosowanie, ale dla większości się to udaje – podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Jednym z prelegentów piątkowego forum był Mariusz Zyngier. To jedyny Polak nominowany w 2016 roku do Global Teacher Prize, czyli nagrody zwanej nauczycielskim Noblem.  Na co dzień Mariusz Zyngier uczy przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu (woj. świętokrzyskie). I to właśnie o pasji i inspiracjach płynących z tej pracy opowiadał zgromadzonym w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

W trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce po raz pierwszy wręczono również Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji, do których nominowano 83 szkoły z całej Polski. Dyplomy i statuetki trafiły natomiast do 42 placówek.

Celem przedsięwzięcia było uhonorowanie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

Konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym” oraz II Europejskiemu Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce towarzyszył Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Swoje oferty przedstawiło kilkunastu wystawców, wśród których znalazły się m.in. wydawnictwa edukacyjne (Nowa Era, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro czy Grupa MAC), firmy zapewniające nowoczesne wyposażenie dla szkół (m.in. U-TEC Europe), a także m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego i JuraPark Bałtów.

(KŁ)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

24-26 V 2019
28-31 V 2019
29-31 V 2019
6-8 VI 2019
10-12 VI 2019
10-12 VI 2019
14-16 VI 2019
22-23 VI 2019
22 VI 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019