Aktualności

16.10.2017

AGROTECH z Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Najważniejsze i największe targi techniki rolniczej w Polsce, organizowane w halach Targów Kielce, będą miejscem przyznawania nagrody za wkład w rozwój polskiego rolnictwa

AGROTECH z Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest uhonorowaniem osób, organizacji, przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiego rolnictwa i promują jego pozytywny wizerunek w kraju i za granicą. Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach – „Osobowość” i „Polska firma z sukcesem”. Specjalna pięcioosobowa Kapituła Nagrody, powoływana każdorazowo przez Ministra na czas bieżącej edycji, będzie nominować firmy i osoby, spośród zgłoszonych do konkursu. Następnie spośród nominowanych, Minister jako Przewodniczący Kapituły, wskaże laureatów w poszczególnych kategoriach, przyznając zwycięstwo tylko jednemu podmiotowi w każdej z nich.

Osobowość polskiego rolnictwa

W kategorii „Osobowość” zgłoszeń mogą dokonywać instytucje i organizacje rolnicze. Każda instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów może przedstawić jednego kandydata. Nagroda przyznawana jest obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej; osobie, reprezentującej środowisko biznesowe, naukowe, medialne, pozarządowe, która wyróżnia się postawą,  zaangażowaniem, aktywnością na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Polska firma rolnicza z sukcesem

W kategorii „Polska Firma z sukcesem”, kandydaci-firmy mogą zgłaszać się sami, a nagroda przyznawana jest firmie z wyłącznie polskim kapitałem, działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsiębiorstwo powinno być w stanie wykazać niektóre lub wszystkie z poniższych kryteriów oceny takie jak:  sukces komercyjny, dywersyfikacja i innowacje, zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna, wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości/społeczności, zaangażowanie w rozwój rynku lokalnego.

Pierwszych laureatów Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poznamy podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Techniki Rolniczej AGROTECH 2018 w Targach Kielce.

Poznaj szczegółowy Regulamin Nagrody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

13-14 II 2019
20-22 II 2019
22-24 II 2019
27 II - 1 III 2019
27-28 II 2019
27 II - 1 III 2019
5-6 III 2019
7-9 III 2019
15-17 III 2019
15-17 III 2019
20-21 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019
26-28 III 2019