Biuletyn Informacji Publicznej
English English
 
 Targi Kielce » MSPO » Aktualności
Loading
RSS RSS
Betoobe

REKLAMA


Army Recognition

XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
Data najbliższej edycji: 1-4 IX 2014 

Aktualności

18.08.2011

Infrastruktura komunalna podczas powodzi

Konferencja naukowo-techniczna na targach TIWS


TIWS
W ubiegłym roku w konferencjach targów TIWS wzięło udział w sumie blisko 300 osób
Konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja Urządzeń infrastruktury komunalnej w okresach intensywnych opadów i sytuacjach powodziowych” odbędzie się pierwszego dnia targów TIWS (20-22 września).

W sali konferencyjnej hali A Targów Kielce uczestnicy zapoznają się z tematyką infrastruktury komunalnej podczas powodzi. Prof. Janusz Łomotowski otworzy konferencję, jak również wygłosi pierwszy referat na temat „Problemów eksploatacji systemów odwodnieniowych”. O „Systemach Informacji Przestrzennej w zarządzaniu gospodarką wodną na terenie miast” opowie pracownik Urzędu Miasta w Kielcach – Jadwiga Skrobacka. Z kolei dr Renata Woźniak – Vecchi z CONECO-BCE Kraków Sp. z o.o. zaprezentuje pracę pt. „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terenu”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie reprezentował Jacek Koć. Podczas tego wystąpienia nastąpi prezentacja filmu pt. Bariery na Morzu Północnym. Oczywiście na konferencji nie zabraknie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pracownik z oddziału krakowskiego wygłosi wykład pt. „Pogodowe uwarunkowania bezpieczeństwa powodziowego/Monitor IMGW”. Podsumowanie konferencji nastąpi ok. godz. 14.00.

Konferencja „Eksploatacja Urządzeń infrastruktury komunalnej w okresach intensywnych opadów i sytuacjach powodziowych” ma na celu zapoznanie uczestników z problemami oraz technicznymi możliwościami wpływającymi na zwiększenie komfortu bytowania ludności w okresach pojawiających się coraz częściej w Polsce pogodowych zjawisk ekstremalnych, w tym opadów nawalnych oraz susz. Konferencja ma pozwolić na wymianę doświadczeń i podjęcia dyskusji w celu ustalenia hierarchii potrzeb w tworzeniu infrastruktury krytycznej oraz ograniczeń wpływających na tempo realizacji i wdrażania nowych technik organizacyjnych i przedsięwzięć inwestycyjnych zmniejszających ryzyko i wielkość strat w wyniku pojawiania się anomalii pogodowych.

Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
W przygotowywaniu tego przedsięwzięcia uczestniczy również Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, natomiast patronat honorowy sprawują Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej konferencji jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 16 września 2011 r. Znajduje się ona po lewej stronie w zakładce KONFERENCJA.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom: wyżywienie podczas trwania konferencji, materiały konferencyjne, możliwość zwiedzenia Targów TIWS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Przeczytaj też:
Jedzenie i zabawa - rozrywka i lokale - Kielce, świętokrzyskie Kultura - koncerty, kino, teatr, wystawy, recenzje - Kielce, świętokrzyskie

Bilbao Travel
Targi Kielce
Copyright: Targi Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22, fax 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.mspo.pl
Powrót